Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 612 - Zmena stavu polotovarov

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 612


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612
Prebytky polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612
Prebytok polotovarov zostený pri inventarizácii z dôvodu nesprávneho účtovania - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612
Úbytok polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
Prirodzené úbytky polotovarov - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
Zúčtovania začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
Vyúčtovanie stavu polotovarov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612
Zníženie ocenenia polotovarov zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zúčtovanie opravnej položky - IDID = Interný Doklad 612 / 193Účet 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby (Pasívny) 193
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia polotovarov - IDID = Interný Doklad 193Účet 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby (Pasívny) 193 / 612
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 612 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

eduland kurzy

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Predaj polotovarov vlastnej výroby

1. Úbytok - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Manká a škody na polotovaroch

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 612

Úbytok polotovarov z titulu darovania

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 612

Spotreba polotovarov na reprezentačné účely

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 612

Spotreba polotovarov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 612

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Zúčtovanie rozpracovanej výroby - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 612

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612

Vyúčtovanie vynaložených nákladov na polotovary vlastnej výroby

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612
2. Zúčtovanie výrobnej (prevádzkovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612

Zúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie polotovarov vlastnej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022