Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 604 - Tržby za tovar

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Výber účtovných prípadov s účtom 604


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Faktúry za dodávky tovaru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 604
Tržby za tovar, výrobky v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Príjem šekov namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, tovarov - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Vrátenie peňazí za reklamovaný tovar z pokladnice v predajni - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 604 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Predaj odberateľom pri - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Vrátenie dodávok výrobkov a tovaru od odberateľa - DODO = Dobropis - 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , - 604
Tvorba rezervy na zľavy, bonusy, skontá, rabaty, ktoré sa týkajú predaných výrobkov, tovarov pred ukončením účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Uznané reklamácie v prospech odberateľov po úhrade pohľadávky - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie pohľadávok za predané výrobky, tovar spoločníkom a členom družstva - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Príjmy budúcich období neprijaté a nezúčtované na účtoch pohľadávok, vecne súvisiace s bežným obdobím - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 604 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710


Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

1. Cena podľa ocenenia na sklade - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Tržby z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VFAVFA = Vydaná faktúra 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 604

Poskytnutie dodatočnej zľavy odberateľovi na základe splnenia podmienok

1. Zmluvne dohodnutých - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / -604
2. Všeobecných predajných podmienok - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / -604

Účtovanie platieb cez elektronickú registračnú pokladnicu

Zúčtovanie ERP /samostatná analytika / - IDID = Interný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Zaúčtovanie predaja cez ERP výnosy - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 604
Zaúčtovanie DPH pri predaji cez ERP - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343Ďalšie účty z účtovnej skupiny 60

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022