Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 567 - Náklady na derivátové operácie

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje sa zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Výber účtovných prípadov s účtom 567


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade uplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej kúpnej opcie - IDID = Interný Doklad 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 567
Prepadnutie opcie u kupujúceho v prípade nerealizovania obchodu pri kúpnej opcii - IDID = Interný Doklad 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376

eduland kurzy

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667

Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376eduland kurzy


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022