Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 474 - Záväzky z nájmu

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

V účtovníctve nájomcu sa účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Výber účtovných prípadov s účtom 474


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 474
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 474
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 474 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Nezaplatena splatka leasingu ku koncu roka 474 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

eduland kurzy

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

1. Hodnota istiny - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. Ostatné náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zaradenie predmetu prenájmu do dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042


Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474
4. Poistné - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 474
2. DPH prislúchajúca k istine - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474
3. DPH prislúchajúca k úroku - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

1. Cena bez DPH - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. DPH, ak vzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474
3. DPH, ak nevzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 474

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

1. Na účet záväzkov - IDID = Interný Doklad 474 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Prípadne na účet výnosov - IDID = Interný Doklad 474 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Pri postúpení lízingu u Postupníka:

1. Účtovanie istiny zo splátok, ktoré už bude splácať Postupník - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. Účtovanie odstupného, ak sa na ňom zúčastnené strany dohodli - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022