Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 473 - Vydané dlhopisy

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným zápisom s účtom 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

Výber účtovných prípadov s účtom 473


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada splatných dlhodobých dlhopisov, emitovaných účtovnou jednotkou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 473 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Pohľadávky z vydaných dlhodobých dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 473
Predpis časovo rozlíšených úrokov z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 473
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 473 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Vyradenie stiahnutých nepredaných dlhopisov - IDID = Interný Doklad 473 / 255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 473 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

eduland kurzy

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Predaj dlhopisov diskontovaných

2. Vyplatený úrokový výnos v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
1. Predaj - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
4. Úrok vyplatený v nasledujúcom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 473 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
4. Zrážková daň (zrazená pri výplate výnosu) - IDID = Interný Doklad 473 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342eduland kurzy

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022