Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 -Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady.

Ďalšie zdroje fondu podľa osobitného predpisu sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 221 - Bankové účty.

Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 -Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Výber účtovných prípadov s účtom 472


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 472
Zaúčtovanie povinného prídelu do sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 472
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 472
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 472
3. Dôchodkové pripoistenie - IDID = Interný Doklad 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 472 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Nákupné poukážky na Vianoce pre zamestnancov napr COOP Jednota - IDID = Interný Doklad 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Preplatenie vstupenky na kultúrne podujatie - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 472 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Splatenie časti návratnej pôžičky na účet sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 472
Prídel do SF zo zisku 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 472
Zúčtovanie kurzovej straty na účte SF - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 472
Poskytnutie sociálnej výpomoci zamestnancom zo sociálneho fondu 472 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vitamínové balíčky pre zamestnancov - PFAPFA = Prijatá faktúra 472 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321


Predaj stravných lístkov zamestnancom

1. Časť hodnoty, ktorá je uznaná ako daňový výdavok - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
3. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec, ak na základe dohody so zamestnancom je zrážaná zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
4. Časť hodnoty hradenej zo sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
5. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnávateľ a nie je uznaná ako daňový výdavok - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

1. Zúčtovanie záväzku - IDID = Interný Doklad 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
2. Úhrada z peňažných prostriedkov sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Čerpanie sociálneho fondu

1. Príspevok na stravovanie zamestnancov - IDID = Interný Doklad 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Sociálna výpomoc (nenávratné príspevky) - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 472 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

 1. [ 1] Neupauerová 26.09.2013, 14:22

  Sú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnancovi zo sociálneho fondu nákladom zamestnávateľa alebo nákladom sociálneho fondu

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 27.09.2013, 10:53

  Sociálneho fondu.

 1. [ 3] Kolenčíková 29.10.2014, 07:26

  Spoločnosť účtuje prídel do SF zo zisku 431/472. Na internete som sa dočítala, že túto tvorbu nie je možné uznať ako daňový výdavok. Nerozumiem tomu, lebo sa to do nákladov neúčtuje. Alebo sa to mimo účtovníctva v daňovom priznaní musí dať do nedaňových nákladov? ďakujem za odpoveď

 1. [ 4] reel 11.03.2016, 03:05

  Použiť pre rýchle a jednoduché pôžičky s potrebnú sumu, ponúkame úver v rozmedzí od 5000 eur na 100.000,00 EUR na jednotlivcov, súkromných subjektov, a tak ďalej, platí prostredníctvom e-mailu, ak máte záujem:reelrobertr@gmail.com

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022