Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 427 - Ostatné fondy

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Sú tvorené zo zisku a sú všetky účelovo viazané fondy. Podnikateľská účtovná jednotka si môže zo zisku vytvoriť napr. sociálny fond tvorený nad rámec zákona o sociálnom fonde, investičný fond na obstaranie dlhodobého majetku a pod.

Výber účtovných prípadov s účtom 427


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 427
Použitie ostatných fondov na krytie straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 427 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Použitie ostatných fondov na zvýšenie ostatných kapitálových fondov - IDID = Interný Doklad 427 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
Použitie ostatných fondov na sociálne účely - IDID = Interný Doklad 427 /
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 427 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 427 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 , 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Dodatočné použitie ostatných fondov na rôzne výdavky, o ktorých sa predtým účtovalo do nákladov - IDID = Interný Doklad 427 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 427 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zúčtovanie pôžičky spoločníka s ostatným fondom tvoreným zo zisku - IDID = Interný Doklad 427 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Použitie prostriedkov fondov na prevádzkové výdavky alebo obstaranie krátkodobého majetku 427 / 649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649


Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Tvorba ostatných fondov

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 427
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 427eduland kurzy


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022