Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 419 - Zmeny základného imania

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa pri zvyšovaní a znižovaní základného imania, ktoré sa uskutoční pred zápisom do obchodného registra.

Výber účtovných prípadov s účtom 419


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Kapitalizácia vymeniteľných dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 / 419
Zníženie základného imania, akcie boli nakúpené v menovitej hodnote - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
Zníženie základného imania o nepredaný obchodný podiel v s.r.o. - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie voči spoločníkom, akcionárom - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 419
Neúčinné upísanie akcií pred splatením (storno zápisov) - IDID = Interný Doklad 419 , 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Zvýšenie základného imania ku dňu zápisu do obchodného regitra u a.s. a s.r.o. - IDID = Interný Doklad 419 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Zníženie základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra u a.s. a s.r.o. - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 419
Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imania zapisované do OR - IDID = Interný Doklad 419 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie zapisované do OR - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 419
Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania (z fondov obchodnej spoločnosti alebo družstva) - IDID = Interný Doklad / 419

eduland kurzy

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za nižšiu cenu, než je ich menovitá hodnota

1. Zníženie ZI do výšky obstarania akcií - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad 419 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

1. Zníženie ZI do výšky ceny obstarania akcií - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 /
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - IDID = Interný Doklad / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 , 419
3. Emisné ážio - IDID = Interný Doklad / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 419 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 419

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

1. Bežného roka - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 419
2. Minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 419

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 419
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 419 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702eduland kurzy


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] kulifajka 07.12.2012, 14:25

    prevod základného imania bezodplatne na nového konateľa

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022