Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 412 - Emisné ážio

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) podľa osobitného predpisu alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 412


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Neúčinné upísanie akcií pred splatením (storno zápisov) - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 , 412 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 412
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 412 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Prídel z bankových úrokov na peňažných fondoch - tvorba fondov vo verejných vysokých školách / 412


Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 /
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - IDID = Interný Doklad / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 , 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
3. Emisné ážio - IDID = Interný Doklad / 412

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Platby do fondu prijaté od vlastníkov bytov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 412
Náklady na opravu spoločných častí domu - PFAPFA = Prijatá faktúra 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Úhrada prijatej faktúry 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Použitie fondu 412 /
Úhrada faktúry (hradená z úveru) - VÚÚ 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Úrok z úveru 544Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 544 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461
Splátka úveru vrátane úroku v sume 5 000 € 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Použitie fondu v sume 5000+výška úroku 412 /

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022