Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa tvorba a zúčtovanie opravnej položky
k pohľadávkam. Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávka.

Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu vyradenia pohľadávok z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.

Výber účtovných prípadov s účtom 391


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Zúčtovanie opravnej položky k zmenke na inkaso pri trvalom vyradení zmenky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávky pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 391
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam z dôvodu prechodného zníženia ich ocenenia (na základe inventarizácie) - IDID = Interný Doklad 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547 / 391
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky k pohľadávkam, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ich ocenenia - IDID = Interný Doklad 391 / 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 391 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

eduland kurzy

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 39

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022