Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 385 - Príjmy budúcich období

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté pozadu.

Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6.

Výber účtovných prípadov s účtom 385


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úrok z poskytnutej pôžičky splatný v budúcom roku - IDID = Interný Doklad 385 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 385 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Príjmy budúcich období neprijaté a nezúčtované na účtoch pohľadávok, vecne súvisiace s bežným obdobím - IDID = Interný Doklad 385 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Zúčtovanie predpisov výnosových úrokov, ktoré budú zaplatené až v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 385 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 , 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Zúčtovanie príjmov budúcich období na príslušné účty pohľadávok v období, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 385
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 / 385
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 385 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 385
Nájomné za mesiac december účtované do výnosov bežného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 385 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Dotacia poskytnutá štátom viažuca sa k bežnému roku, ale na účet príde nasledujúci rok - IDID = Interný Doklad 385 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
eduland kurzyĎalšie účty z účtovnej skupiny 38

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022