Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 383 - Výdavky budúcich období

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

Výber účtovných prípadov s účtom 383


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie časovo rozlíšených prémií a odmien do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 383 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 383
Zúčtovanie predpisu nájomného u nájomcu, ktoré súvisí s bežným účtovným obdobím, ale bude zaplatené v budúcom roku - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 383
Predpis nákladov na záručné opravy, ktoré budú zaplatené v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 383
Zúčtovanie predpisu rôznych služieb, ktoré budú zaplatené v budúcom účtovnom období (napr. nájomné, odvoz odpadu) - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 383
Zúčtovanie odmien a prémií zamestnancov, ktoré budú zaplatené v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 383
Zúčtovanie odmien a prémií spoločníkov a členov družstva, ktoré budú zaplatené v nasledujúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 / 383
Zúčtovanie úrokov, ktoré budú platené v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 383
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 383 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Prémie a odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva za bežný rok splatné v nasledujúcom účtovnom období, ak sú k súvahovému dňu známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 523Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (Nákladový) 523 / 383
Účtovanie výdavkov budúcich období z titulu zákonného sociálneho poistenia súvisiaceho s prémiami a odmenami za bežný rok, ak k súvahovému dňu sú známe presné čiastky týchto odmien, ale nie je k dispozícii účtovný doklad - IDID = Interný Doklad 524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 383
Náklady vodné, stočné - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 383
Predaj majetkových cenných papierov na obchodovanie v predajnej cene 383 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661


Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 383
3. Ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu - tvorba rezervy - IDID = Interný Doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323eduland kurzyĎalšie účty z účtovnej skupiny 38

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022