Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 381 - Náklady budúcich období

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Výber účtovných prípadov s účtom 381


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zníženie pohľadávky o úroky pripadajúce na budúce úštovné obdobie - IDID = Interný Doklad 381 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
Nájomné zaplatené vopred - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 381 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Nájomné platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 381 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zúčtovanie časovo rozlíšených úrokov zaplatených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Predpis časovo rozlíšených úrokov z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 381 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
Zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 381
Predpis záväzkov voči subjektu, ktorý prevzal záruky za vykonávanie záručných opráv - IDID = Interný Doklad 381 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 381
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Nákup gastrolístov v decembri na január - PFAPFA = Prijatá faktúra 381 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

eduland kurzy

Predplatné na služby, pri ktorých nastáva zdaniteľné plnenie dňom zaplatenia služby u platiteľa DPH

1. Cena služby - IDID = Interný Doklad 381 /
2. Suma DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /
3. Celková zaplatená suma - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie nákladov budúcich období na vecne príslušné nákladové účty v období, s ktorými náklady vecne a časovo súvisia

1. Nájomné - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 381
2. Odborná literatúra a tlač - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 381

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane

1. Menovitá hodnota dlhopisu - IDID = Interný Doklad / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 /
3. Úrok v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 /
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - IDID = Interný Doklad 381 /eduland kurzy
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Dáša milenkiova 13.06.2020, 22:28

    Oco sa hraje

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022