Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 376 - Nakúpené opcie

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 376


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 376
Nákup opcií (kúpnych, predajných) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zúčtovanie opcie pri jej uplatnení pri nákupe majetkových cenných papierov na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 376
Uplatnenie práva opcie pri kúpe dlhových CP na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 376
Uplatnenie práva opcie pri obstaraní CP - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 376
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 / 376
Zúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade uplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej kúpnej opcie - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 376 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Otvorenie pozície - uzavretie kontraktu o kúpe opcií (predajná aj kúpna opcia) - IDID = Interný Doklad 376 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Kúpa opcie bez pôvodného zúčtovania záväzku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Prepadnutie opcie u kupujúceho v prípade nerealizovania obchodu pri kúpnej opcii - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 376


Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376

Zmena reálnej hodnoty opcií neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 376

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022