Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 374 - Pohľadávky z nájmu

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

V účtovníctve prenajímateľa sa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Výber účtovných prípadov s účtom 374


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zvýšenie obstarávacej ceny majetku u prenajímateľa o technické zhodnotenie vykonané nájomcom, ak je započítané za plnenie pohľadávky z prenájmu po skončení nájmu - IDID = Interný Doklad / 374
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 374 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 374


Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 374
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 374

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374

Pohľadávka z finančného prenájmu u prenajímateľa

1. Zúčtovanie istiny - IDID = Interný Doklad 374 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Zúčtovanie nároku na finančný výnos v deň splatnosti dohodnutých platieb - IDID = Interný Doklad 374 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
3. Zúčtovanie nároku na úhradu poistného - IDID = Interný Doklad 374 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH zo sumy istiny, finančného výnosu, poistného - IDID = Interný Doklad 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH z poplatku za uzatvorenie zmluvy - IDID = Interný Doklad 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022