Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 373


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail


Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 373
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 373 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 373 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 373

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia (pasívny OR) - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie ocenenia (aktívny OR) - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia (aktívny OR) - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373
2. Zníženie ocenenia (pasívny OR) - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Zrušenie oceňovacích rozdielov pohľadávok z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu pri realizácii zmluvy (vysporiadanie, uplatnenie, neuplatnenie, predaj)

1. Zrušenie pasívneho OR - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373
2. Zrušenie aktívneho OR - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Zrušenie oceňovacích rozdielov záväzkov z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu pri realizácii zmluvy (vysporiadanie, uplatnenie, neuplatnenie, predaj)

1. Zrušenie pasívneho OR - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373
2. Zrušenie aktívneho OR - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022