Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa záväzky voči spoločníkomvrátane akcionárov v obchodných spoločnostiach alebo členom družstiev vo výške ich podielov na zisku spoločnosti alebo družstva, a to súvzťažným zápisom na účte 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom, ka ide o spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov v komanditnej spoločnosti a účte 431 - Výsledok v hospodárení v schvaľovaní, ak ide o spoločníkov v ostatných obchodných spoločnostiach, členov družstiev a komanditistov v komanditnej spoločnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 364


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada záväzkov spoločníkom a členom družstva a komanditistom z titulu priznania podielov na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada dividend akcionárom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Vysporiadanie pohľadávky z úhrady straty so záväzkom z rozdelenia zisku - IDID = Interný Doklad 364 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 364
Záväzky voči akcionárom a.s., spoločníkom s.r.o., komanditistom k.s., členom družstva z titulu ich podielu na zisku spoločnosti alebo družstva - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 364
Záväzky voči členom v.o.s. a komplementárom komanditnej spoločnosti z titulu podielu na zisku spoločnosti zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 596Účet 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (Nákladový) 596 / 364
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 364 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Rozdelenie zisku minulých rokov spoločníkom - akcionárom, členom družstva - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 364
Zaúčtovanie vyplateného preddavku spoločníkom - IDID = Interný Doklad 364 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Premlčané podiely podielnikov 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 364Ďalšie účty z účtovnej skupiny 36

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022