Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom v komanditnej spoločnosti, spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom družstva, vo výške predpísanej úhrady súvzťažne s účtom 596 - Prevod podielov na hospodárskom výsledku spoločníkom alebo účtom 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Výber účtovných prípadov s účtom 354


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 354 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Pohľadávky voči spoločníkom v.o.s. a komplementárom v komanditnej spoločnosti pri úhrade straty zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 354 / 596Účet 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (Nákladový) 596
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje - IDID = Interný Doklad 354 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuj, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli - IDID = Interný Doklad 354 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 354
Vysporiadanie pohľadávky z úhrady straty so záväzkom z rozdelenia zisku - IDID = Interný Doklad 364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 / 354
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 354
Úhrada straty spoločníkmi v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 354
Zúčtovanie dotácií od zriaďovateľa vo výške bežných výdavkov v RO, PO 354 /

eduland kurzy

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374eduland kurzyĎalšie účty z účtovnej skupiny 35

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022