Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 347 - Ostatné dotácie

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa poskytnutie dotácie, ak dotácia bola poskytnutá od iného subjektu ako je štátny rozpočet.

Výber účtovných prípadov s účtom 347


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prijaté platby dotácií z verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 , 347
Dotácie vrátené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 , 347 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Sankcie pri nesprávnom použití dotácie - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 347

eduland kurzy

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu

1. Prevádzkovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 347 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 347 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 / 347
2. Minulé účtovné obdobia - IDID = Interný Doklad / 347

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 347
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 347 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Prijaté sumy dotácií investičných aj prevádzkových

1. Zo štátneho rozpočtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346
2. Z iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 347

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 347 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 347


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022