Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa priznanie dotácie, podpry a príspevku poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu, O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.

Výber účtovných prípadov s účtom 346


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prijaté platby dotácií z verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
Dotácie vrátené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - IDID = Interný Doklad 346 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Sankcie za nesprávne použitie dotácii (pokuty, penále) - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 346
Materiál kúpený z dotácie 346 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501


Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 346 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 346

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

1. Prevádzakovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 346 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 346 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 / 346
2. Minulé účtovné obdobia - IDID = Interný Doklad / 346

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 346
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 346 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Prijaté sumy dotácií investičných aj prevádzkových

1. Zo štátneho rozpočtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 346
2. Z iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022