Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa rôzne záväzky voči zamestnancom, napr. nárok zamestnancov na náhradu cestovných lístkov.

Výber účtovných prípadov s účtom 333


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Výplata doplatkov k vyúčtovaným preddavkom poskytnutým na služobné cesty - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 333 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 333
Nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
Nároky zamestnancov na náhrady za stratu zárobku, napr. bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie, náhrady spojené s liečením , nehrady vecnej škody z uvedeného titulu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Vyúčtovanie nároku zamestnanca na obslužné v kasínach - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Paušály preplácané zamestnancom za čistenie a opravy precovných odevov - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Paušálne náhrady priznané zamestnancom z titulu použitia ich majetku pre potreby účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Záväzok voči zamestnancovi z titulu škody spôsobenej organizáciou - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Vyúčtovanie vernostných príplatkov podľa osobitných predpisov - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 333
Zúčtovanie nároku na ostupné podľa osobitných predpisov - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 333
Zúčtovanie poskytnutých štipendií a príspevkov na štúdium - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 333
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 333 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 333 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zákonné nároky na príspevky a štipendiá - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 333


Preddavok na stravné líst 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 333
Nepenažný príjem 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov bez poskytnutia preddavku

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
2. Vyplatenie cestovného účtu zamestnancovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 333 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 333 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
3. Doplatenie rozdielu zamestnancovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 333 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako cestovný účet)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 333 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
3. Vrátenie rozdielu do pokladnice - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Čerpanie sociálneho fondu

1. Príspevok na stravovanie zamestnancov - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Sociálna výpomoc (nenávratné príspevky) - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 333 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221Ďalšie účty z účtovnej skupiny 33

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022