Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa pohľadávky za zmenky odovzdané banke na zaplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke.

Výber účtovných prípadov s účtom 313


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prevod krátkodobých majetkových cenných papierov na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
Prevod dlhových cenných papierov na obchodovanie na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253
Prevod dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
Predloženie zmenky na eskont v banke - IDID = Interný Doklad 313 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Vrátenie eskontovanej zmenky bankou v prípade, že zmenkový dlžník nezaplatil - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 313
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 313 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 313
Avizo od banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313
Eskont zmenky v banke 313 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312


Poskytnutie eskontného úveru

1. Výpis z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
3. Zúčtovanie úveru po prijatí avíza banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 313
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 313 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663eduland kurzy


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022