Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 291


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky k majetkovým cenným papierom určeným na obchodovanie pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
Zúčtovanie opravnej položky k dlhovým CP na obchodovanie pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253
Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobým dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
Zúčtovanie opravnej položky zo záporného oceňovacieho rozdielu krátkodobých realizovateľných CP pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291 / 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 291
Tvorba opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia (na základe inventarizácie) - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291
Čiastočné alebo úplné zníženie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 291 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 291 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702


Zúčtovanie reálneho ocenenia ostatných realizovateľných CP

1. Zvýšenie reálnej hodnoty oproti obstrávacej cene - IDID = Interný Doklad 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291

Zúčtovanie reálneho ocenenia ostatných realizovateľných CP, ak v predchádzajúcom roku bol účtovaný oceňovací rozdiel na účte 565

1. Zvýšenie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 291 , 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 , 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie reálnej hodnoty oproti obstarávacej cene - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291

Výsledkové kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zvyšuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Kurzová strata - znižuje reálnu hodnotu - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 291

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022