Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

V priebehu obstarávania je možné zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov vrátane poplatkov a províziíí maklérom, burzám účtovať na tento účet. Je to kalkulačný účet.

Výber účtovných prípadov s účtom 259


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaradenie obstaraných majetkových cenných papierov do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 259
Zaradenie obstaraných dlhových CP na obchodovanie do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 259
Zaradenie obstraných dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 259
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 259 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Obstaranie krátkodobého finančného majetku kúpou v individuálnom obchode - ZVZV = Záväzok 259 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním krátkodobého finančného majetku, platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 259 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Provízie za obstaranie kúpy alebo predaja krátkodobého finančného majetku - ZVZV = Záväzok 259 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie krátkodobého finančného majetku kúpou v anonymnom obchode - ZVZV = Záväzok 259 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Bezodplatné nadobudnutie krátkodobého finančného majetku (ROC) - IDID = Interný Doklad 259 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668
Zaradenie nakúpených vlastných akcií do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 / 259
Bezodplatný prevod obstarávaného krátkodobého finančného majetku (darovanie) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 259
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 259 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Zúčtovanie nevyfakturovaných nákladov súvisiacich s obstaraním krátkodobého finančného majetku, napr. sprostredkovateľská odmena - IDID = Interný Doklad 259 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 259
Nákup majetkových cenných papierov - akcii VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 259 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022