Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa dlhové cenné papiere, ktoré majú určenú splatnosť do jedného roka a podnik má zámer držať ich do doby splatnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 256


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 256 , 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
Nákup vkladových listov, vkladových certifikátov (CP neurčené na obchodovanie) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 256 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 256 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nákup dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, ZVZV = Záväzok 256 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti z preddavku poskytnutom obchodníkovi s cennými papiermi - IDID = Interný Doklad 256 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Uplatnenie práva opcie pri obstaraní CP - IDID = Interný Doklad 256 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Zaradenie obstraných dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 256 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Prevod dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 256
Zúčtovanie úroku z dlhových CP držaných do splatnosti - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Zvýšenie reálnej hodnoty dlhových CP o podiel alikvotného úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobým dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 256
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 256

eduland kurzy

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256

Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

1. Úbytok cenných papierov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 256
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

1. Menovitá hodnota istiny - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
3. Rozdiel medzi obstrávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 256

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

1. Obstarávacia cena - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
3. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 256 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 256

Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových cenných papierov

1. Zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 256eduland kurzyĎalšie účty z účtovnej skupiny 25

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022