Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa dlhové cenné papiere, ktoré podnik obstaráva na účel vykonania obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom časovom horizonte.

Výber účtovných prípadov s účtom 253


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 253 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nákup dlhových CP na obchodovanie - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, ZVZV = Záväzok 253 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie dlhových CP na obchodovanie z preddavku poskytnutom obchodníkovi s cennými papiermi - IDID = Interný Doklad 253 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Uplatnenie práva opcie pri kúpe dlhových CP na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 253 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Zaradenie obstaraných dlhových CP na obchodovanie do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 253 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Prevod dlhových cenných papierov na obchodovanie na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 253
Zúčtovanie opravnej položky k dlhovým CP na obchodovanie pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 253
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 253
Doúčtovanie alikvotnej časti úrokov ku dňu predaja - IDID = Interný Doklad 253 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666


Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových CP

1. Rozdiel zo zvýšenia reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 253 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Rozdiel zo zníženia reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 253

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh (je súčasťou reálneho ocenenia dlhových CP)

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 253 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 253

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

1. Výnos z predaja CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
2. Úbytok dlhopisov z majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Predaj dlhových CP na obchodovanie

1. Úbytok cenných papierov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Selwaga 01.08.2013, 13:55

    Podľa novely postupov účtovania...... sa CP na obchodovanie oceňujú reálnou hodnotou - to je zle v článku maturita pri účte 251 a náklady súvisiace s obstaraním obchod. CP sa účtujú na účet 568 -- to tu chýba aj pri účte 251

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022