Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Určený na evidovanie:

a) vlastných akcií, ktoré si môže podnik v súlade s právnymi predpismi na prechodný čas podržať,

b) vlastných obchodných podielov, ktoré môže v súlade s právnymi predpismi nadobudnúť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Nadobudnuté vlastné akcie je podnik povinný predať v stanovenom termíne odo dňa ich nadobudnutia. Ak ich v stanovenej lehote nepredá, je povinný tieto akcie vziať z obehu a o ich menovitú hodnotu znížiť základné imanie.

Výber účtovných prípadov s účtom 252


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Odkúpenie vlastných akcií v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 252 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Nákup vlastných akcií a vlastných obchodných podielov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 252 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 252 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Odkúpenie vlastných akcií za účelom zníženia základného imania - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 252 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zníženie základného imania, akcie boli nakúpené v menovitej hodnote - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 252
Záväzok spoločnosti s ručením obmedzeným voči spoločníkovi pri priznaní práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu - IDID = Interný Doklad 252 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Zníženie základného imania o nepredaný obchodný podiel v s.r.o. - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 252
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 252
Zaradenie nakúpených vlastných akcií do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 252 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Záväzok spoločnosti voči spoločníkovi s.r.o. z titulu nároku na vyrovnací podiel - IDID = Interný Doklad 252 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365


Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za nižšiu cenu, než je ich menovitá hodnota

1. Zníženie ZI do výšky obstarania akcií - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 252
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

1. Zníženie ZI do výšky ceny obstarania akcií - IDID = Interný Doklad 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 252
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 252

Predaj vlastných akcií

1. Úbytok akcií - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 252
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Predaj vlastného obchodného podielu v s.r.o.

1. Úbytok podielu v ocenení v účtovníctve - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 252
2. Výnos z predaja obchodného podielu - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 419Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 252eduland kurzyĎalšie účty z účtovnej skupiny 25

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Zita Hutnická 01.02.2015, 14:22

    A akým zmenám v účtovaní na účte 252 došlo po novele postupov účtovania - v súvislosti s účtovaním iba v obstarávacej cene vlastných akcií a obch. podielov? K vlastným akciám a obch. podielom vznikla povinnosť účtovania zákonného rezervného fondu - ako sa o tejto skutočnosti účtuje?

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022