Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 191 - Opravné položky k materiálu

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 191


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky k materiálu pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 191 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 191
Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 191 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Tvorba opravnej položky k materiálu - IDID = Interný Doklad 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505 / 191
Zúčtovanie opravných položiek k materiálu, ak inventarizácia nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky - IDID = Interný Doklad 191 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505
Darovanie materialu, úbytok darovaneho materialu v OC 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 191


Zúčtovanie opravnej položky k materiálu

1. Z dôvodu vyradenia majetku (napr. predaj, likvidácia a i.) - IDID = Interný Doklad 191 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
2. Z dôvodu zániku predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku - IDID = Interný Doklad 191 / 505Účet 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (Nákladový) 505

Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 19

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022