Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 121 - Nedokončená výroba

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Ide ozhotovené výrobky, ktoré už prešli jedným alebo viacerými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale taktiež nie sú hotovými výrobkami, ale aj rozostavané stavby, projektová činnosť a pod. Ide o prípady, keď nabiehanie nákladov prechádza z jedného účtovného obdobia do druhého.

 

Výber účtovných prípadov s účtom 121


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 121 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
Prebytky zásob nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
Zúčtovanie prírastku nedokončenej výroby z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 121 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Vecný vklad nedokončenej výroby do základného imania u investora - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 121
Prijatý dar vo forme nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod nedokončenej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - IDID = Interný Doklad 121 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
Prirodzené úbytky zásob nedokončenej výroby (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov pri nedokončenej výrobe - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 121
Vyúčtovanie nákladov na zastavenú nedokončenú výrobu z viny podniku - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 121
Škoda na nedokončenej výrobe z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad / 121
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní spôsobom B - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
Vyúčtovanie stavu nedokončenej výroby do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenej výrobe pri trvalom vyradení majetku z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 192Účet 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe (Pasívny) 192 / 121


Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 121
Zúčtovanie výdajov nadokončenej výroby zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 121
Darovanie nedokončenej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 121

Spotreba nedokončenej výroby na reprezentačné účely

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Použitie nedokončenej výroby na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Predaj nedokončenej výroby

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

1. Prevod z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121
2. Prevod z polotovarov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
3. Doúčtovanie nákladov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - IDID = Interný Doklad 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - IDID = Interný Doklad 121 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie nedokončenej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 121 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 121 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 121

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Manká a škody na nedokončenej výrobe

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2. Zúčtovanie manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Úbytok nedokončenej výroby z titulu darovania

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611eduland kurzy


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022