Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 096


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení pohľadávky z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
Zaúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 096
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 096
Oceňovací rozdiel zo zníženia ocenenia dlhodobých realizovateľných CP a podielov účtovaných na účte 063 - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 096
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 096 / 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565
Oceäovací rozdiel z precenenia realizovateľných CP účtovaných na účte 063 na reálnu hodnotu, ak reálna hodnota ja nižšia ako obstarávacia cena - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 096
Storno oceňovacieho rozdielu zo zníženia ocenenia dlhodobých realizovateľných CP a podielov účtovaných na účte 063 - IDID = Interný Doklad 096 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 096 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702Ďalšie účty z účtovnej skupiny 09

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022