Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 092


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zúčtovanie opravnej položky k stavbám pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
Zúčtovanie opravnej položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
Zúčtovanie opravnej položky k pestovateľským celkom pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
Zúčtovanie opravnej položkyk zvieratám základného stáda a ťažným zvieratám pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
Zúčtovanie opravnej položky k ostatnému DHM pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 092 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 092
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553 / 092
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553 / 092
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 092 / 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553


Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 09

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022