Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 074 - Oprávky k oceniteľným právam

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 074


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Vyradenie oceniteľných práv pri ich úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 074
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 074
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení oceniteľných práv z majetku - IDID = Interný Doklad 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
Zúčtovanie opravnej položky k oceniteľným právam pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091 / 074
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 074 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

eduland kurzy

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv na základe právneho predpisu

1. Zostatková cena (jednorazový odpis) - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 074
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 074
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014

Predaj oceniteľných práv

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 074
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 074 / 014Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktívny) 014
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

1. Zníženie oprávok - IDID = Interný Doklad 074 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551
2. Zvýšenie oprávok - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 074

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k oceniteľným právam pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 074
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 074
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 074
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 074
5. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 , 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 074
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 074




Ďalšie účty z účtovnej skupiny 07

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.



« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý






Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:





RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022