Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 073 - Oprávky k softwaru

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 073


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nadobudnutie softvéru prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 073
Vyradenie softvéru pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 073
Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 073
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení softvéru z majetku - IDID = Interný Doklad 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
Zúčtovanie opravnej položky k softvéru pri trvalom vyradení softvéru z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091 / 073
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 073 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702


Bezodplatné odovzdanie softvéru na základe právneho predpisu

1. Zostatková cena (jednorázový odpis) - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 073
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013

Bezodplatné odovzdanie softvéru bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 073
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 073
2. Vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku - IDID = Interný Doklad 073 / 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013
3. Faktúra za predaj - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

1. Zníženie oprávok - IDID = Interný Doklad 073 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551
2. Zvýšenie oprávok - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 073

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k softvéru pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 073
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 073
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 073
4. manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 073
5. prebytku pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 013Účet 013 - Software (Aktívny) 013 / 073
6. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 , 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 073
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 072Účet 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj (Pasívny) 072eduland kurzy

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 07

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022