Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Ide o dlhové cenné papiere držané do splatnosti, ak ich splatnosť je dlhšia ako jeden rok od doby obstarania a podnik má zámer ich držať do doby splatnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 065


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 065 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Podiel alikvotného úrokového výnosu pri kupónovom dlhodpise - IDID = Interný Doklad 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Podiel výnosu (rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou) diskontovaných dlhových CP - IDID = Interný Doklad 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov o podiel alikvotného úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 065
Zaúčtovanie konenčného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 065
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 , 065
Predaj dlhodobých dlhových cenných papierov držaných do splatnosti - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 065


Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

1. Prostredníctvom kalkulačného pčtu obstarania - IDID = Interný Doklad 065 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamo z preddavku - IDID = Interný Doklad 065 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
3. Priamo bez preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 065 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Inkaso splatných kupónových dlhopisov

1. Podiel istiny - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 065
2. Podiel alikvotného úrokového výnosu z predchádzajúcich rokov - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 065
3. Podiel alikvotného úrokového výnosu v roku splatnosti - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665

Kurzové rozdiely z dlžných CP emitovaných v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS)

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 065 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 065

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 06

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022