Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Na tomto účte sa účtujú všetky náklady spojené s obstaraním podielových a realizovateľných cenných papierov a podielov. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním sú aj poplatky a provízie maklérom, burzám a poradcom. Súčasťou týchto nákladov nie sú úroky, kurzové rozdiely.

Výber účtovných prípadov s účtom 043


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaradenie umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovo za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 / 043
Zaradenie pozemkov obstaraných za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 / 043
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 043 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Obstarávanie dlhodobého finančného majetku charakteru CP a podielov kúpou v individuálnom obchode - IDID = Interný Doklad 043 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého finančného majetku platené v hotovosti/na účet (VPD, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu) 043 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Provízie za obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov - IDID = Interný Doklad 043 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov kúpou v anonymnom obchode (na verejnom trhu) - IDID = Interný Doklad 043 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Poplatky trhom pri obstarávaní CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 043 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 043 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Bezodplatný prevod (darovanie) obstarávaného dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 043 / 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543
Zúčtovanie zmarenej investície (napr. dražobná zábezpeka, ak účtovná jednotka nebola v dražbe úspešná) - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 043
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 043 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 043
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 043


Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 043
2. Priamym nákupom - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

1. Zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 043
2. Priamym nákupom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu, VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
3. Z poskytnutého preddavku - IDID = Interný Doklad 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

1. Prostredníctvom kalkulačného pčtu obstarania - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 043
2. Priamo z preddavku - IDID = Interný Doklad 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
3. Priamo bez preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 04

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022