Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Životné minimum od 1.7.2022

| Michaela Vetráková

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Suma životného minima by mala postačiť na základné ľudské potreby ako je bývanie, jedno teplé jedlo a základné ošatenie. Životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sumy životného minima sa podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka (a platia do 30.6. nasledujúceho roka), a to tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2022) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Na úpravu životného minima sa použije vždy jeden z uvedených  ukazovateľov s nižšou hodnotou. Podľa údajov Štatistického úradu SR pre výpočet zmeny životného minima k 1.7.2022 to boli koeficienty s hodnotou:

  • 1,117 (koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností) a
  • 1,075 (koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu).

Použije sa nižšia hodnota koeficientu a aktuálne platná suma životného minima (do 30.6.2022) sa vynásobí koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, t.j. 216,08 € x 1,075 = 234,42 €. Po deviatich rokoch sa životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien. Od 1. júla tohto roka dochádza k úprave súm životného minima nasledovne:

  • ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 218,06 € sa upravuje na 234,42 € mesačne (základná suma životného minima),
  • ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 152,12 € mesačne sa upravuje na 163,53 € mesačne,
  • ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 99,56 € mesačne sa upravuje na 107,03 € mesačne.


Od výšky životného minima sa odvíjajú aj ďalšie veličiny v oblasti dane z príjmov, ako je nezdaniteľná časť základu dane, výška základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výška základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane, výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania. Životné minimum ovplyvňuje aj výšku dávok v hmotnej núdzi, sociálne a zdravotné dávky, výšku rodičovského príspevku,nepostihnuteľnú sumu pri exekúcii, sumu predčasného starobného dôchodku a maximálnu odmenu nezamestnaného a iné. Pre niektoré veličiny platí zmena od 1.7. tohto roka, iné sa menia až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

 

 

 


Autor: Michaela Vetráková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022

 Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022 Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022

Kategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022