Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účtovníctvo neziskových organizácií

| Ing. Eva Mihalíková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Opatrenie MF č. MF/10294/2009-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/24485/2008-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/25682/2007-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/24033/2011-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/25238/2009-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/24975/2010-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/22612/2012-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Právne predpisy na účtovanie v neziskových organizáciách

Opatrenia MF č.:

-          MF/25682/2007-74

-          MF/24485/2008-74

-          MF/10294/2009-74

-          MF/25238/2009-74

-          MF/24033/2011-74

-          MF/22603/2012-74

-          MF/24975/2010-74 a MF/22612/2012-74 – Jednoduché účtovníctvo

 Jednotlivé opatrenia nájdete na stránkach Ministerstva financií SR.

Vybrané účtovné prípady

Dlhodobý majetok

MD

D

Bezodplatne nadobudnutý

04x,01x,02x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Odpisovanie

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

07x,08x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649

Finančný dar určený na obstaranie DHM

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Odpisovanie

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

07x,08x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

66x

Dotácia na DHM

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Alebo

348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Prijatie na BU

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

34x

Obstaranie DHM

04x

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie do majetku

01x,02x

04x

Odpisovanie

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

08x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

691

Zúčtovacie vzťahy

-          Dotácie zo štátneho rozpočtu / z EÚ sa účtujú na účte 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

-          Dotácie z obce/VÚC sa účtujú na účte 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy.

-          Nenávratné dotácie zo štátneho fondu   378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 – Iné pohľadávky, 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 – iné záväzky

-          Dotácie – prevádzková činnosť – účet 691

-          Odpisovaný DHM   384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 – Výnosy budúcich období

-          Predpis prijatých príspevkov   315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – ostatné pohľadávky

-          Predpis poskytnutých príspevkov   325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – ostatné záväzky

Účtovanie fondov

 

MD

D

Tvorba fondov podľa osobitného predpisu

556

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

 

556

413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 – vysoké školy

Výnos z úrokov

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644

Daň z príjmov

591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prevod peňazí z fondu

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Odmena nadácii, ak bola dohodnutá

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

656

Použitie fondu na prevádzkové náklady

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412,42x

656

Fondy tvorené zo zisku

MD

D

Na obstaranie DHM

42x

411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Prevádzkové náklady

42x

656

Vyrovnanie straty

42x

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431, 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

Účtovanie nepeňažných darov

MD

D

Poskytnutý nepeňažný dar

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

01x,02x,1xx

Prijaté zásoby

1xx

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Prijaté služby

5xx

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Príspevky z verejných zbierok

MD

D

Prijaté príspevky

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667

Poskytnuté príspevky

567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Zdenka 24.03.2014, 16:49

    Musí NO používať pokladňu na výber tržby za drobné služby verejnosti, keď táto služba je jednou z náplne organizácie?

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:39

    áno, ako vykážete ze ste niekomu dala peniaze ? Musíte zdokladovat na čo boli použité.

  1. [ 3] Zuzanaa 28.03.2014, 17:40

    Ako sa v podvojnom účtovníctve NO r. 2013 zaúčtuje skutočnosť: Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku uzatvorená v r.2013, ktorý bude poskytnutý až v roku 2014, ale náklady vznikli aj v roku 2013 a 2014. Je potrebné naúčtovať v r.2013 do výnosov časť, ktorá zodpovedá vzniknutým nákladom? Ďakujem.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2021