Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť

| Ing. Eva Mihalíková

Uzatvorenie a kontrola účtovných kníh

Účtovné knihy v účtovníctve predstavujú denníky, hlavná kniha a knihy analytických účtov. Zatiaľ čo v denníku sú účtovné prípady zaúčtované z časového hľadiska, v hlavnej knihe a v knihách analytických účtov z vecného hľadiska, tzn. podľa jednotlivých účtov.
Závierkou účtovných kníh sa zhrnú informácie za bežné obdobie do informácií súhrnných, tzn. do podoby obratov a zostatkov na jednotlivých účtov. Obraty a zostatky sa zisťujú v hlavnej knihe a v knihách analytických účtov, v denníkoch sa zisťujú len obraty.
Závierka účtovných kníh zahŕňa:

 • Závierku výsledkových účtov prevodom ich zostatkov na účet Ziskov a strát
 • Závierku súvahových účtov prevodom ich zostatkov na Konečný účet súvahový.
 • Prevodom výsledku hospodárenia (po zdanení) z Účtu ziskov a strát na Konečný účet súvahový.

Schéma uzatvárania účtov

Schema uzatvarania uctov

Pri prevode zostatkov na uzávierkové účty sú všetky súvahové a výsledkové účty vyrovnané. Po prevode disponibilného zisku (straty) z Účtu ziskov a strát na Konečný účet súvahový sú vyrovnané aj uzávierkové účty.

Účtovná závierka je úvodnou fázou, ktorá nadväzuje na zostavenie účtovných výkazov a príloh k výkazom.

 

Úprava účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením na daňový základ u právnických osôb


Účtovníctvo musí verne a poctivo zobrazovať hospodársku činnosť účtovnej jednotky a z tohto dôvodu je nutné do nákladov a výnosov zahrnúť všetky náklady a výnosy, ktoré s účtovným obdobím vecne a časovo súvisia bez ohľadu na to, či to daňové predpisy umožňujú alebo nie. Takto zistený výsledok hospodárenia sa nazýva účtovný výsledok hospodárenia (zisk/strata) pred zdanením.

Schema uzatvarania uctov

Aby sa mohla pri účtovnej závierke vypočítať splatná daň z príjmu, musí sa najskôr vypočítať daňový základ, ktorý je predmetom zdanenia. Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa musí upraviť o niektoré položky nákladov a výnosov, ktoré sú nad limit daňových predpisov, tzn. zákon o dani z príjmov ich neuznáva ako daňové výdavky/príjmy.

Náklady nad limit daňový predpisov môžu zahŕňať nasledovné účty:

Splatná daň z príjmu sa vypočíta z daňového základu a zaúčtuje sa do nákladov bežného účtovného obdobia.

Po zaúčtovaní splatnej dane z príjmov do náklady dostaneme čistý zisk, ktorý sa prevádza z Účtu ziskov a strát ( 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710) na Konečný účet súvahový ( 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702). Na začiatku ďalšieho účtovného obdobia sa prevádza zisk (strata) z minulého účtovného obdobia prostredníctvom účtu Začiatočný účet súvahový ( 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701) na účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní ( 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431).


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť

 Účtovná závierka Účtovná závierka

Kategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

 1. [ 1] suvahatrial 23.03.2014, 08:54

  Dobrý deň chcel by som sa opýtať či za rok 2013 sa pripočítateľné položky zvyšujúce základ dane alebo znižujúce nejako zmenili ? A kde nájdem čo je kladný rozdiel medzi odpismi to znamená že zostatková hodnota DM je 0. A záporná je potom čo ? Prosím o odpoveď potrebujem to k maturite. Za odpoveď ďakujem.

 1. [ 2] suvahatrial 23.03.2014, 08:59

  Rád by som Vás poprosil nejaký príklad na ktorom by sa tieto javy z praxe aby som to lepšie chápal lebo čítať zákon č. 595/2003 a § 17 - 29 je pre mňa ako budúceho účtovníka chaotické tak prosím a poradenie p. Evka Kyselová.

 1. [ 3] suvahatrial 23.03.2014, 09:02

  A dodám a kde sú uvedené tie limity na cestovné však sa to počíta fixne ? Čiže aby som tomu rozumel limit nákladov na reprezentáciu nezahrňovanú do základu dane je limit účtu 513 do 16,60€?

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 23.03.2014, 15:34

  Dobrý deň, zostatková hodnota DM je 0 znamená že je odpísaný v celej výške v akej bol nadobudnutý. Pripočítateľné položky sa nemenili mení sa vždy len ich limit. Pri účte 513 je to 16,60 v roku 2013, tento rok je to 17eur. A nie je to limit účtu ale limit jednej položky napríklad na fakture, kupujete reprezentačné predmety ktoré su nad túto hranicu davate ich ako nedanový náklad pod hranicou daňový. Príklad: HV: 1000 €, na účet 513 ako nedanové výdavky 250 €, na účte 545 zostatok 130 €. Daňový základ pre vyčíslenie dane z príjmu: 1380 €. Kladný rozdiel medzi odpismi znamená že ešte je čo odpisovať, záporný nastať nemôže, pretože posledný odpis je v zostatkovej sume.

 1. [ 5] Dávid 26.03.2014, 08:32

  Tak by som si želal p. Evka keby som mal prax a zapracovanie do účtovníctva u Vás ste mi to super vysvetlila. Škoda že ma nik nechce i keď si spravím všehokurz asi som stále nič a nič podľa niekoho neviem sú veci kde mam medzery ale verím tomu že raz sa usmeje slnko i keď v Nitre ani v Poprade som nikoho nenašiel. Každí ma výhrady že ma plno a o absolventa na dohodu nemá záujem.

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 27.03.2014, 11:22

  Verte mi, že ja viem aké to je, keďže to nie je až tak dávno čo som sa s týmto istým problémom stretávala aj ja.. Treba na sebe makať a presvedčiť budúceho zamestnávateľa, že Vy ste presne to čo on potrebuje :)

 1. [ 7] KatrinaB 22.06.2016, 11:25

  Dobrý deň. FO účtujúca v podvojnom účtovníctve - DP za rok 2015 typ B, prílohy Súvaha, VZaS, Poznámky. Chcem Vás poprosiť o pomoc so zaúčtovaním splatnej dane do nákladov v bežnom období . V tomto prípade sa v ako splatná daň zaúčtuje suma dane na zaplatenie , ktorá vyjde FO na konci DP, teda po uplatnení odpočítateľnej položky a daňového bonusu na deti? Vopred ďakujem.

 1. [ 8] Ing. Eva Mihalíková 24.06.2016, 14:10

  Dobrý deň, áno do nákladov si môžte dať len takú daň ako naozaj zaplatíte, teda po odpočítaní všetkých odpočítateľných položiek.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022