Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účtovná osnova od 01.01.2018

| Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková

Tlačiteľná verzia účtovné osnovy zadarmo na stiahnutie

Účtovná osnova je prehľadný a logicky usporiadaný zoznam všetkých účtov, ktoré je možné pri vedení účtovníctva používať. Možno v nej nájsť osobitné účty, na ktorých sa účtuje o budovách, základom imaní, nevyplatených mzdách, tržbách a pod.

Pri vedení účtovníctva sa robia rôzne účtovné zápisy na jednotlivé účty. Ide o akési zaznamenávanie všetkého, čo sa u podnikateľa (organizácii) vykoná prostredníctvom účtov. Preto výber účtov, na ktorých sa bude účtovať daný pohyb alebo transakcia závisí od konkrétneho prípadu. V účtovníctve sa používa mnoho účtov, pričom na každom sa účtuje o rovnakom obsahu.

Príklad: Peniaze v hotovosti sa účtujú len na účte 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211-Pokladnica, o tržbách za tovar sa účtuje na účte 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604-Tržby za tovar. Ak subjekt príjme tržbu za predaj tovaru v hotovosti, túto skutočnosť musí zaúčtovať na oboch z predchádzajúcich účtov, tzn. 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211/ 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604, zvýši sa tak zostatok na účte 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 a tiež sa zvýši výška tržieb za tovar evidovaných na účte 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604.

Treba rozlišovať medzi účtovnou osnovou a medzi rámcovou účtovnou osnovou: v praxi sa medzi týmito dvoma pojmami veľmi nerozlišuje a pre obe z nich sa používa spoločný výraz „účtovná osnova“. Rámcová účtovná osnova obsahuje desať tried, každá z nich má desať skupín a každá skupina má desať účtov. Niektoré tieto účty sú určené na aktíva, iné na pasíva alebo účty s premenlivým zostatkom. Podľa druhu môžu byť súvahové alebo výsledkové, čo závisí aj od účtovnej triedy. V prípade oboch účtovných osnov je možné vytvárať analytické účty, ktoré podrobnejšie rozčleňujú nahradené syntetické účty na akési podúčty.

Príklad: účtovanie bankového účtu v prípade ak subjekt využíva dva bankové účty vytvoríme dva podúčty 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221.100 - Bankový účet v banke A, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221.200 – Bankový účet v banke B.

Príklad: V súlade s postupmi účtovania by mala účtovná jednotka vytvárať analytické účty napríklad k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov.


 

Rámcová účtová osnova

Účtový rozvrh

Tvorca

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

účtovná jednotka (napr. konkrétna s.r.o.)

Možnosť dopĺňania vlastných syntetických účtov

nie

áno ale okrem účtovej triedy nákladov a účtovej triedy výnosov

Analytické účty

neobsahuje

môže obsahovať v súlade s postupmi účtovania

Zoznam účtov účtovnej osnovy a aj východiskový zoznam účtov rámcovej účtovej osnovy stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky svojimi opatreniami, ktoré stanovujú odlišné účtovné osnovy napr. pre podnikateľov, banky, poisťovne, neziskové organizácie, obce a mnohé iné subjekty. Pre bežných podnikateľov, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, je v súvislosti s účtovnou osnovou smerodajné opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Súčasťou týchto postupov je Rámcová účtovná osnova, ktorú je možné dopĺňať. Naposledy bolo toto Opatrenie novelizované ku dňu 1. januára 2018 č. MF/14776/2017-74

Triedy účtovnej osnovy:

  • Účtová trieda 0 - dlhodobý majetok
  • Účtová trieda 1 - zásoby
  • Účtová trieda 2 - finančné účty
  • Účtová trieda 3 - zúčtovacie vzťahy
  • Účtová trieda 4 - kapitálové účty a dlhodobé záväzky
  • Účtová trieda 5 - náklady
  • Účtová trieda 6 - výnosy
  • Účtová trieda 7 - uzávierkové účty a podsúvahové účty

 

 Kompletný prehľad účtov účtovnej osnove nájdete v časti Účtovná osnova

 


Autor: Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková

eduland kurzy

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Kategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovníctvo pre začiatočníkov

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2021