Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

| Ing. Eva Mihalíková

Zamestnávateľ je povinný v súlade s § 152 Zákonníka práce zabezpečovať stravovanie poskytovaním jedného teplého jedna v priebehu pracovnej zmeny a to buď vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

S účinnosťou od 01.marca 2021 zamestnávateľ ktorý nevie zabezpečiť stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení, musí  dať zamestnancom možnosť výberu medzi stravnými poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Zamestnanec môže svoje rozhodnutie zmeniť až po uplynutí 12 mesiacov, odo dňa prvého rozhodnutia, tzn. nemôže sa každý mesiac rozhodnúť či od zamestnávateľa dostane stravné lístky alebo finančný príspevok.

Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje v rovnakej výške ako príspevok na stravné lístky, tzn. minimálne 55% z hodnoty stravného lístka a maximálne 55% z hodnoty stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní od 5 do 12 hodín (5,10 Eur).

Zamestnanec tak môže dostať minimálny príspevok 2,11 Eur alebo maximálny 2,81 Eur na deň. Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispievať aj nad rámec zákonom stanovenej sumy, napríklad príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý je od dane oslobodený v súlade s § 5 ods. 7 písm. b), ostatné príspevky nad rámec zákona sa považujú za zdaniteľný príjem zamestnanca.

Finančný príspevok na stravovanie musí byť poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce a teda musí byť zamestnancovi poskytnutý vopred. Po odpracovaní mesiaca sa poskytnutý príspevok vyúčtuje a počet neodpracovaných dní sa zohľadní v príspevku na stravovanie na ďalší mesiac alebo sa zrazí zamestnancovi v mzde za príslušný mesiac. V praxi to teda znamená, že v aprílovej mzde, ktorá sa vyplatí v máji bude poskytnutý príspevok na stravovanie za jún upravený o skutočne odpracované mzdy za apríl.

 

Príklad:

Zamestnávateľ vyplatil koncom marca 2021 zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie za apríl z bankového účtu. Zamestnanec v apríli odpracoval 15 dní a 5 dní čerpal dovolenku.

Počet pracovných dní v apríli: 20 dní

Suma príspevku: 2,81 Eur/deň

Text

Suma v EUR

MD

D

Finančný príspevok na stravovanie 20x2,81

56,20

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vyúčtovanie v mzde za apríl

 

 

 

Príspevok zamestnávateľa 15x2,81

42,15

527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Zrážka zo mzdy príspevok vyplatený navyše 5x2,81

14,05

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

 

II. možnosťou je namiesto zrážky zo mzdy odpočítať príspevok poskytnutý navyše z nároku v ďalšom mesiaci:

Text

Suma v EUR

MD

D

Finančný príspevok na stravovanie za apríl 20x2,81

56,20

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vyúčtovanie v mzde za apríl

 

 

 

Príspevok zamestnávateľa 15x2,81

42,15

527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Finančný príspevok na jún – 22 pracovných dní

 

 

 

Finančný príspevok na mesiac jún (22x2,81 – 5x2,81)

47,77

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

POZN: Z dôvodu zachovania poskytovania finančného príspevku vopred, bol finančný príspevok na mesiac máj vyplatený v mzde za marec, ktorá bola vyplatená v mesiaci apríl.

 

Príklad účtovania pri poskytovaní príspevku zo sociálneho fondu

Zamestnávateľ vyplatil prvý aprílový deň zamestnancovi stravné na apríl v hotovosti.

Počet pracovných dní: 20 dní

Suma príspevku: 3,81 Eur (2,81 Eur zamestnávateľ; 1,00 Eur sociálny fond).

Zamestnanec v apríli odpracoval 18 dní a 2 dni čerpal dovolenku.

Text

Suma v EUR

MD

D

Finančný príspevok na stravovanie 20x3,81

76,20

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Vyúčtovanie v mzde za apríl

 

 

 

Príspevok zamestnávateľa 18x2,81

50,58

527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Príspevok zo sociálneho fondu 18x1,00

18,00

472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Finančný príspevok na jún – 22 pracovných dní

 

 

 

Finančný príspevok za mesiac jún sa poníži o 2 dni dovolenky za apríl, tzn. 20x3,81

76,20

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

 

Postup poskytovania ako aj vysporiadania finančného príspevku musí byť upravený interným predpisom zamestnávateľa. Viac o postupe zdaňovania finančného príspevku na stravovanie sa môžete dočítať v metodickom pokyne na Finančnej správe SR.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Zmena v odklade odvodov zamestnávateľa a SZČO do Sociálnej poisťovne Zmena v odklade odvodov zamestnávateľa a SZČO do Sociálnej poisťovne

 Stravné lístky a ich účtovanie Stravné lístky a ich účtovanie

Kategórie: Účtovanie v praxi Mzdy

Rýchly prehľad článkov z kategórie Mzdy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Alžbeta Mitniková 25.05.2021, 18:01

    Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o odborný výklad ohľadom zaúčtovania finančného príspevku na stravné: 1. prvý prac. den vypl.FP podľa prac.dní v mes. 80 EUR 335/211 2. nárok podľa odpracovaných dní 60 EUR 527/335 3. vyúčtovanie rozdielu cez mzdy 20 EUR 331/335 Môj problém je, že 2. a 3. prípad riešim pri vyúčtovaní miezd za aktuálny mesiac tak, že urobím zrážku vyplateného príspevku /80,00/ a pripočítam skutočný nárok /60,00/. Bolo by mi jednoduchšie zaúčtovať tieto prípady nasledovne: 1. prípad ostáva nezmenený 80 EUR 335/211 2. nárok podľa odpracovaných dní 60 EUR 527/331 3. vyúčtovanie rozdielu cez mzdy 80 EUR 331/335 moja otázka je, či v druhom prípade môžem na strane D zmeniť účet 335 na účet 331? Za odpoveď Vám vopred ďakujem S úctou a pozdravom Alžbeta Mitniková

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022