Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Poukázanie 2 percent z daní

| Michaela Vetráková

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať? V akej výške je možné podiel poukázať a akým spôsobom? Všetky podrobnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Daňovník môže poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % dane vybranej neziskovej organizácii, ktorú si vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky. Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín. Poukázanie podielu zaplatenej dane je právo daňovníka, nie je jeho povinnosťou.

2 spôsoby, ako poukázať podiel zaplatenej dane:

  • vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov,
  • vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu a to v prípade, ak ste zamestnanec a zamestnávateľ Vám robí ročné zúčtovanie dane. Prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje 3 % zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ale iba cez „vyhlásenie“, ktoré je súčasťou daňového priznania. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti jej vykonal zamestnávateľ.

 

Právnická osoba má taktiež právo poukázať percento daní prostredníctvom daňového priznania právnickej osoby:

  • 2 % zo zaplatenej dane – ak je splnená podmienka, že v zdaňovacom období alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov,
  • 1 % zo zaplatenej dane – ak nesplní vyššie uvedenú podmienku darovania finančných prostriedkov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke alebo kontaktnom mieste. Správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z daňového priznania fyzickej osoby za rok 2021 na účet prijímateľa a to do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia,

  • do 30.6.2022, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané do 31.3.2022,
  • do 30.9.2022, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané v predĺženej lehote do 30.6.2022 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2022,
  • do 30.12.2022, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podané v predĺženej lehote do 30.9.2022 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.9.2022.

Je možné poukázať podiel zaplatenej dane v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní?
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 do 31.3.2022. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Je to možné iba v opravnom daňovom priznaní.

Podrobné informácie ako vyplniť vyhlásenie nájdete na stránkach finančnej správy.


Autor: Michaela Vetráková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Dôchodcovia a daňové priznanie Dôchodcovia a daňové priznanie

 Kto má nárok na zníženú sadzbu dane z príjmov? Kto má nárok na zníženú sadzbu dane z príjmov?

Kategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022