Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Podpis a razítko na vystavenej faktúre

| Michaela Vetráková

Jednou z častých otázok týkajúcich sa fakturácie je, či má vystavená faktúra obsahovať podpis a pečiatku. Sú tieto náležitosti zákonne povinné alebo je to len zvyk podnikateľov?

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Každá faktúra by mala obsahovať povinné náležitosti podľa týchto zákonov:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”),
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”).


Podľa zákona o účtovníctve, účtovný doklad musí obsahovať podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Tento bod môže byť mätúci, pretože sa jedná o podpisy osôb na strane odberateľa (napr. osoby, ktorá prípad účtuje) a nie na strane podnikateľa, ktorý vystavuje faktúru. Pečiatka ani podpis nie sú zákonnou povinnosťou podnikateľa, podnikateľ nie je povinný ich používať v obchodnom či úradnom styku a faktúra bez týchto náležitostí bude platná. Taktiež v zákone o DPH sa nikde neuvádza, že faktúra musí obsahovať podpis alebo razítko dodávateľa.  Podľa § 71 ods. 3 zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť len vierohodnosť pôvodu faktúry, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúr. Pre zaistenie uvedených vlastností by mal slúžiť systém vnútorných kontrolných mechanizmov a procesov, ktoré dokladajú spoľahlivú väzbu medzi daňovým dokladom a uskutočneným plnením. Ďalší spôsob zabezpečenia je umiestnenie faktúry na bezpečnej web stránke, kde vyhotoviteľ faktúry (dodávateľ) posiela odberateľovi oznámenie o vyhotovení faktúry a odberateľ na základe použitia užívateľského mena a hesla získa prístup k vyhotovenej faktúre (viac podrobných informácií nájdete v Metodickom pokyne k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Aj napriek tomu, že používanie pečiatky nie je zákonnou povinnosťou podnikateľov, väčšina z podnikateľov pečiatka používa v obchodnom styku, pretože na zákazníkov to pôsobí dôveryhodnejšie a sú na to zvyknutí.

 

 

Autor: Michaela Vetráková

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Zmena v odklade odvodov zamestnávateľa a SZČO do Sociálnej poisťovne Zmena v odklade odvodov zamestnávateľa a SZČO do Sociálnej poisťovne

 Zhruba tretina živnostníkov vydáva chybné faktúry Zhruba tretina živnostníkov vydáva chybné faktúry

 Určenie daňovej rezidencie cudzincov pracujúcich na Slovensku Určenie daňovej rezidencie cudzincov pracujúcich na Slovensku

Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] Stanka Gramatika 06.09.2021, 15:15

    sú na to zvyknutí Len keď oficiálne, tak aj gramaticky správne prosím.

Vložiť komentár:


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2022