Prepnúť do plnej desktopové verzie desktop icon logo ako-uctovat.sk

Daňové priznanie pre nerezidenta s príjmami zo závislej činnosti

| Ing. Eva Mihalíková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Daňové priznanie nerezidenta Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Kto je nerezident?

Nerezident SR je občan iného štátu, ktorý nemá na územi SR trvalý pobyt ani sa tu trvale nezdržiava viac ako 183 dní, hranice SR prekračuje za účelom práce (zamestnania na SR). Väčšinou sa teda jedná o cudzích štátnych príslušníkov, ktorí v SR vykonávajú prácu dočasne.

V prípade nerezidentov a ich zdanenia je dôležité, či sa jedná o nerezidenta, ktorý je daňovníkom zmluvného štátu alebo o nerezidenta, ktorý je daňovníkom nezmluvného štátu. Daňovník zmluvného štátu znamená, že SR má s domovským štátom daňovníka uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Zoznam zmluvných štátov nájdete na tomto odkaze.

 

Zdanenie príjmu nerezidenta

Príjem daňovníka nezmluvneného štátu sa daní zrážkovou daňou vo výške 35%, daňové povinnosti takého daňovníka sú vysporiadané zrazením dane z príjmu a teda daňové priznanie nepodáva, na druhej strane ak sa jedná o nerezidenta zmluvného štátu  jeho príjem je danený rovnako ako rezidentov, tzn. z jeho príjmu sa odvádzajú preddavky na daň z príjmov a ak  jeho príjem prekročí hranicu pre podanie daňového priznania (1968,68 Eur), musí aj nerezident zmluvného štátu podať daňové priznanie v riadnom termíne, v súčasnosti do 02.11.2020.

 

Nerezident a nárok na nezdaniteľnú časť

Nerezident zmluvného štátu má nárok na nezdaniteľnú časť ak jeho príjem z SR tvorí 90% jeho celkového príjmu. V praxi to znamená, že ak nerezident pracoval v SR iba časť roka a následne bol nezamestnaný v krajine svojho bydliska, má nárok na celú nezdaniteľnú časť.

 

Nerezident a nárok na daňový bonus

Nerezident zmluvného štátu má nárok aj na daňový bonus na každé nezaopatrené dieťa, ak spĺňa podmienku minimálneho príjmu 3120,00 Eur za rok 2019. Ak je dieťa mladšie ako 6 rokov k daňovému priznaniu prikladá rodný list, ak je dieťa staršie tak potvrdenie o návšteve školy.

 

Daňové priznanie nerezidenta

Daňové priznanie nerezidenta je takmer totožné s daňovým priznaním rezidenta. Na prvej strane sa musí zaškrtnúť políčko „Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) prvého a druhého bodu zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia“ a súčasne sa vypíše adresa, na ktorej sa daňovník zdržoval v čase podania daňového priznania.

Nerezident adresa  

Do ostatných riadkov sa vypíšu údaje rovnako ako pri nerezidentovi z potvrdenia o príjme, ktoré nerezident dostal od zamestnávateľa.

Na poslednej strane sa musí vypísať oddiel č. X – údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi). V tomto oddiele sa napíše štát, v ktorom má nerezident trvalé bydlisko a do úhrnu všetkých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR sa vypíše suma z potvrdenia o príjme zaokrúhlená na celé eurá. Táto suma v daňovom priznaní ovplyvňuje nárok na nezdaniteľnú časť (90% všetkých príjmov musí byť z SR).

 Nerezident oddiel 10

Vyplnené daňové priznanie je možné buď podať elektronicky, ak má nerezident zriadenú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom alebo sa posiela poštou na daňový úrad v Bratislave – Radlinského 37. 

 

Môže nerezident podať daňové priznanie aj spätne a žiadať o vyplatenie daňového bonusu?

Áno môže, nerezident má nárok žiadať o vyplatenie daňového bonusu maximálne päť rokov spätne, tzn. za rok 2015 musí požiadať do 31.12.2020, keďže takýto nerezident podáva daňové priznanie za rok 2015 a nasledujúce (okrem 2019) už po termíne na podanie daňového priznania daňový úrad mu vyrúbi pokutu za oneskorené podanie vo výške 30,00 Eur.

Vzor vyplneného daňového priznania si môžete stiahnuť v úvode tohto článku.

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

eduland kurzy

Pomohol vám tento článok? Odporučte ho ďalej, ďakujeme.

Mohlo by vás zaujímať aj

 Všetko o daňových priznaniach za rok 2019 Všetko o daňových priznaniach za rok 2019

 Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2019 (podávané v roku 2020) Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2019 (podávané v roku 2020)

Kategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý


Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:

RSS           Reklama          Publikovanie článkov

Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2020